Czy informatyka to dobry kierunek studiów?

W dzisiejszych czasach niełatwo jest spotkać bezrobotnego informatyka. Absolwenci tego kierunku nie mają zazwyczaj żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia, chyba że są bardzo kapryśni. Studenci informatyki zazwyczaj już podczas nauki bez kłopotu znajdują dochodowe zlecenia.

Trochę matematyki, trochę abstrakcji

Informatyka (ang. computer science) jest dziedziną wiedzy bardzo dynamicznie się rozwijającą. To dyscyplina zajmująca się analizowaniem informacji, a także tworzeniem systemów służących do ich przetwarzania. Systemy informatyczne są dziś tworzone głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania i magazynowania danych.

Studentka informatyki

Aby studiować informatykę, należy posiadać zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, lubić przedmioty ścisłe, zwłaszcza matematykę, a także być twórczym i dynamicznym. Przyszły student nie musi znać się na programowaniu – tego uczy się od podstaw w czasie studiów.

Informatykę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym lub zaocznym, można zakończyć je po trzech latach na licencjacie lub po pięciu ­– na tytule magistra, można też – po napisaniu pracy magisterskiej – kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Jakie przedmioty powinien zdawać na maturze przyszły student informatyki? Podczas rekrutacji brane są pod uwagę trzy z sześciu przedmiotów: chemia, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy nowożytny, geografia i informatyka.

Przeczytaj także  Studia z turystyki i rekreacji?

Czego uczy się na studiach?

Na przykład algebry i analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości, technologii informatycznych, grafiki, programowania, teorii obliczalności… Sporo niełatwych przedmiotów, ale jeżeli student ma do tego „smykałkę”, z pewnością da sobie radę.

Studenci informatyki

Studenci informatyki mogą wybierać spośród rozmaitych specjalności, realizowanych na tym kierunku, takich jak inżynieria oprogramowania, Internet w zarządzaniu, grafika komputerowa i systemy multimedialne, inteligentne aplikacje komputerowe, i wielu, wielu innych. Ukończona specjalność ukierunkowuje studenta pod kątem przyszłego zawodu.

Kariera stoi otworem

Informatyka daje absolwentom nieograniczone możliwości zatrudnienia. Mogą pracować w ośrodkach badawczych i laboratoriach, mogą być nauczycielami informatyki w placówkach oświatowych, różnego szczebla. Mogą być zatrudnieni jako specjaliści od wdrażania oprogramowanie komputerowego w urzędach i innych instytucjach, jak również być administratorami sieci informatycznych w firmach i przedsiębiorstwach. Informatyk może również znaleźć zatrudnienie w charakterze grafika komputerowego lub programisty.

Nieustanny rozwój

W związku z nieustannym rozwojem nowych technologii, informatycy muszą stale się dokształcać, uczyć, eksperymentować. Z tego samego powodu wykształcenie w tym kierunku stwarza całe mnóstwo interesujących możliwości rozwoju zawodowego. Można po ukończeniu studiów podjąć studia podyplomowe na takich specjalnościach, jak na przykład grafika komputerowa i techniki multimedialne; sieci komputerowe – konfiguracja i administracja; aplikacje i usługi internetowe, informatyka w biznesie, nauczanie technologii informacyjnych, projektowanie i redagowanie serwisów internetowych.