Serwis regałów – dlaczego jest tak istotny?

Aby firmowy magazyn mógł spełnić pokładane w nim oczekiwania, nie wystarczy wyposażyć go w nowoczesne regały. Kluczem do zachowania pełnej wydajności i osiągnięcia założonych wyników jest regularny serwis regałów, mający na celu ograniczyć ryzyko przestojów i wypadków w miejscu pracy, zagrażających zarówno samym pracownikom, jak i gromadzonym towarom. Jakie aspekty powinien uwzględniać kompleksowy audyt magazynów? Zapraszamy do lektury.

Jakich informacji dostarcza nam serwis regałów?

Profesjonalny serwis regałów, określany również mianem przeglądu eksperckiego, powinna być przeprowadzana przez wyszkolony i odpowiednio przekwalifikowany personel. Dokonujący przeglądu inspektor ma na celu rozpoznanie możliwych do wystąpienia zagrożeń i podjęcie odpowiednich kroków zaradczych, mających na celu zapobieżenie pojawieniu się uszkodzeń, które mogłyby pojawić się w trakcie wykorzystywania regałów w codziennej pracy.

W roli inspektora najczęściej występuje niezależny ekspert, będący przedstawicielem producenta, odpowiedzialnego za powstanie danego systemu regałowego. Firma, będąca właścicielem magazynu, wyznacza spośród załogi osobę na stanowisko tzw. PRSES, czyli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo stosowanego systemu regałowego.

Serwis regałów – kluczowe etapy

Prawidłowo przeprowadzona inspekcja i serwis regałów to czynności wieloetapowe, których prawidłowa realizacja wymaga obecności kilku specjalistów. W większości przypadków, proces ten można podzielić na trzy fundamentalne kroki.

  1. W sytuacji, gdy pracownik magazynu zaobserwuje wystąpienie usterki, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu pracowników bądź przechowywanych towarów, jego obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu do PRSES.
  2. PRSES lub bezpośrednio wyznaczona przez niego osoba przeprowadzają inspekcję w regularnych odstępach czasu. Prace w ramach inspekcji powinny zakończyć się sporządzeniem raportu w formie pisemnej.
  3. Występująca usterka powinna przejść również niezależny przegląd ekspercki, przeprowadzony przez firmę zewnętrzną (najczęściej producenta danego systemu regałowego). Warto podkreślić, że ekspercki serwis regałów powinien mieć miejsce nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
Przeczytaj także  Czy wiesz do kogo należy karta płatnicza, którą posiadasz?

Po zakończonej inspekcji, specjalista tworzy raport, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia oraz wytyczne w zakresie prac, dzięki którym regały odzyskają swoje pierwotne parametry. W przypadku, w którym za ekspercki serwis regałów odpowiedzialny jest ich producent, firma zlecająca audyt może liczyć na szybkie opracowanie indywidualnej oferty, uwzględniającej wymianę wszystkich naruszonych komponentów.

Postaw na serwis regałów od Nedcon Silesia

Szukasz przedsiębiorstwa, które wesprze Cię w ocenie napotkanych uszkodzeń i błyskawicznie zaopatrzy Cię w stosowne części zamienne? Już dziś skontaktuj się ze specjalistami marki Nedcon Silesia – doświadczonego producenta i projektanta regałów magazynowych, który na przestrzeni lat zrealizował już ponad 1000 zleceń dla największych marek z całej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *