Szkolenia i kursy dla absolwentów logistyki.

W dzisiejszych czasach posiadanie wyższego wykształcenia nie gwarantuje znalezienia pracy. Dlatego absolwenci uczelni wyższych coraz chętniej biorą udział w kursach i szkoleniach, które nie tylko lepiej przygotowują ich do zawodu, ale również umacniają pozycję na rynku pracy. Jakie szkolenia są najlepsze dla absolwentów logistyki? Co dzięki nim można zyskać?

 

Kurs Lean – jak ważne jest zrównoważone gospodarowanie?

Lean Manufacturing to filozofia produkcji oparta na oszczędnym gospodarowaniu. Oznacza to, że kierując się tą zasadą można uzyskać lepszą jakość w krótszym czasie produkcji. Tego typu szkolenia z logistyki pozwalają na wydajniejsze zarządzanie, dlatego cieszą się dużą popularnością, nie tylko wśród logistyków, ale także innych osób zarządzających projektami, firmami lub zasobami ludzkimi. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat i tytuł specjalisty. Samo szkolenie uczy m.in. przygotowywania dokładnych planów produkcji i ich realizacji, monitoringu wyników oraz sprawdzania efektywności.

 

ABC lidera projektu – jak być przywódcą?

Ten kurs rozwija w uczestnikach umiejętności menedżerskie. Wbrew pozorom jest to także szkolenie dla logistyków, a nie tylko kadry kierowniczej firm. Dzięki niemu o wiele łatwiej zarządzać zespołem produkcyjnym. Główne cele kursu to: ułatwienie komunikacji między osobami na poszczególnych szczeblach w zespole, wykorzystanie narzędzi przydatnych liderom produkcji w osiąganiu założeń, przedstawienie nowoczesnych metod produkcji oraz organizacja strategii działania. Szkolenie to pomaga zwiększyć wydajność produkcji oraz zbudować stabilny zespół.

Przeczytaj także  ABC na temat studiów doktoranckich we Wrocławiu

 

Jak prowadzić skuteczne negocjacje handlowe?

Umiejętność negocjacji przydaje się w niemal każdej branży, jednak w handlu jest najbardziej pożądana. Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego jak istotna jest negocjacja. Kurs ten ma na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z dobrze prowadzonych negocjacji oraz przekazanie im wiedzy niezbędnej do skutecznego negocjowania. Dużą rolę w negocjacjach odgrywa znajomość psychologii. Tego typu szkolenia z logistyki pomagają zagłębić się w ten temat, by w przyszłości lepiej manipulować emocjami rozmówcy. Przy dużej konkurencji to nawet nie cena i jakość decydują o sprzedaży produktu, ale podejście do klienta. Dzięki ukończeniu kursu z negocjacji handlowych można znacznie zwiększyć obroty firmy.

 

A może kurs Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard to zrównoważona karta wyników, czyli jedna z metod zarządzania. BSC cieszy się dziś dużą popularnością wśród przedstawicieli branży produkcyjnej. Strategia ta jest powszechna w Stanach Zjednoczonych, a całkiem niedawno przywędrowała również do Polski. Szkolenie to ma na celu zapoznanie logistyków z korzyściami płynącymi z zastosowania zrównoważonej karty wyników oraz metodami wdrażanie jej w życie. Kurs rozwija w uczestnikach strategiczne myślenie, które umożliwia zwiększenie efektywności pracy oraz jej planowanie i kontrolowanie wyników. Co istotne, w BSC aspekt finansowy wcale nie jest najważniejszy. Założeniem tego programu jest skupienie się nie tylko na finansach, ale również klientach, wiedzy i rozwoju.