Szkolenia i kursy dla absolwentów logistyki.

W dzisiejszych czasach posiadanie wyższego wykształcenia nie gwarantuje znalezienia pracy. Dlatego absolwenci uczelni wyższych coraz chętniej biorą udział w kursach i szkoleniach, które nie tylko lepiej przygotowują ich do zawodu, ale również umacniają pozycję na rynku pracy. Jakie szkolenia są najlepsze dla absolwentów logistyki? Co dzięki nim można zyskać?

Kurs Lean – jak ważne jest zrównoważone gospodarowanie?

Lean Manufacturing to filozofia produkcji oparta na oszczędnym gospodarowaniu. Oznacza to, że kierując się tą zasadą można uzyskać lepszą jakość w krótszym czasie produkcji. Tego typu szkolenia z logistyki pozwalają na wydajniejsze zarządzanie, dlatego cieszą się dużą popularnością, nie tylko wśród logistyków, ale także innych osób zarządzających projektami, firmami lub zasobami ludzkimi. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat i tytuł specjalisty. Samo szkolenie uczy m.in. przygotowywania dokładnych planów produkcji i ich realizacji, monitoringu wyników oraz sprawdzania efektywności.

ABC lidera projektu – jak być przywódcą?

Ten kurs rozwija w uczestnikach umiejętności menedżerskie. Wbrew pozorom jest to także szkolenie dla logistyków, a nie tylko kadry kierowniczej firm. Dzięki niemu o wiele łatwiej zarządzać zespołem produkcyjnym. Główne cele kursu to: ułatwienie komunikacji między osobami na poszczególnych szczeblach w zespole, wykorzystanie narzędzi przydatnych liderom produkcji w osiąganiu założeń, przedstawienie nowoczesnych metod produkcji oraz organizacja strategii działania. Szkolenie to pomaga zwiększyć wydajność produkcji oraz zbudować stabilny zespół.

Przeczytaj także  Międzynarodowe stosunki gospodarcze – charakterystyka kierunku

Jak prowadzić skuteczne negocjacje handlowe?

Umiejętność negocjacji przydaje się w niemal każdej branży, jednak w handlu jest najbardziej pożądana. Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego jak istotna jest negocjacja. Kurs ten ma na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z dobrze prowadzonych negocjacji oraz przekazanie im wiedzy niezbędnej do skutecznego negocjowania. Dużą rolę w negocjacjach odgrywa znajomość psychologii. Tego typu szkolenia z logistyki pomagają zagłębić się w ten temat, by w przyszłości lepiej manipulować emocjami rozmówcy. Przy dużej konkurencji to nawet nie cena i jakość decydują o sprzedaży produktu, ale podejście do klienta. Dzięki ukończeniu kursu z negocjacji handlowych można znacznie zwiększyć obroty firmy.

A może kurs Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard to zrównoważona karta wyników, czyli jedna z metod zarządzania. BSC cieszy się dziś dużą popularnością wśród przedstawicieli branży produkcyjnej. Strategia ta jest powszechna w Stanach Zjednoczonych, a całkiem niedawno przywędrowała również do Polski. Szkolenie to ma na celu zapoznanie logistyków z korzyściami płynącymi z zastosowania zrównoważonej karty wyników oraz metodami wdrażanie jej w życie. Kurs rozwija w uczestnikach strategiczne myślenie, które umożliwia zwiększenie efektywności pracy oraz jej planowanie i kontrolowanie wyników. Co istotne, w BSC aspekt finansowy wcale nie jest najważniejszy. Założeniem tego programu jest skupienie się nie tylko na finansach, ale również klientach, wiedzy i rozwoju.