Magisterskie Studia Menedżerskie MBA

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA przywędrowały do Polski stosunkowo niedawno z USA. Charakteryzują się szerokim programem i ukierunkowaniem na umiejętności praktyczne przydatne w pracy, którą będą wykonywać ich absolwenci.

 

Skąd wywodzą się studia MBA?

Studia MBA wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam na początku XX wieku powstał pierwszy tego typu kierunek. Miało to miejsce na Harvard University. Pierwszym europejskim krajem, który rozpoczął kształcenie menedżerów była Francja. Tamtejsza INSEAD w latach 50. XX wieku otworzyła kierunek MBA. Do Polski studia MBA zawitały dopiero w latach 90. XX wieku. Obecnie kierunek ten można studiować na całym świecie, przy czym najwięcej programów MBA działa na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze uczelnie zajmują również pierwsze miejsca w światowych rankingach jakości kształcenia MBA.

 

Dla kogo są studia MBA?

MBA - Master of Business Administration, acronym business concep

Studia MBA przeznaczone są dla osób, które posiadają wyższe wykształcenie i chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania. Są one realizowane w trybie zaocznym. Opłata i częstotliwość spotkań zależne są od uczelni. Dyplom MBA jest dobrze postrzegany przez pracodawców – osoby, które mogą się nim pochwalić zwykle mają większe szanse na awans oraz otrzymują wyższe wynagrodzenie, niż ich koledzy na tym samym stanowisku posługujący się jedynie tytułem magistra.

Przeczytaj także  Podyplomowe studia informatyczne

 

Jakie są wymagania rekrutacyjne na studia MBA?

Wymagania rekrutacyjne na studia MBA uzależnione są od uczelni. Niektóre polskie szkoły wyższe wymagają od kandydatów doświadczenia zawodowego. Inne przyjmują nawet od razu po studiach. W większości przypadków należy jednak złożyć aplikację i odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Należy pamiętać, że studia menedżerskie wymagają wyobraźni i kreatywności, więc aplikacja ma być potwierdzeniem posiadania tych cech. Bardzo często to właśnie sposób, w jaki przedstawimy siebie, swoją historię i cele na przyszłość decyduje o tym, czy zostaniemy przyjęci na studia MBA. Częścią rekrutacji są również testy, tzw. GMAT, mające na celu wykazanie zdolności analitycznych kandydatów. Jednak nie wszystkie polskie uczelnie przeprowadzają tego typu testy. Na niektórych wystarczy złożenie aplikacji lub list referencyjny od pracodawcy.

 

Przygotowanie do studiów MBA

Przed podjęciem studiów MBA kandydaci mogą skorzystać z programu Pre MBA przygotowującego do aplikacji i ukończenia tego kierunku. W Polsce prowadzą go np. Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zwykle program Pre MBA finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jego ukończenie daje przewagę w rekrutacji na studia MBA.

Jak wygląda program MBA?

Program studiów MBA ukierunkowany jest na zdobywanie umiejętności praktycznych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, czy informatyki. Uczą się również prezentować, a także mają zajęcia z podstaw coachingu. Po ukończeniu magisterskich studiów menedżerskich absolwenci posiadają zdolność analitycznego myślenia, czy zarządzania zasobami ludzkimi. Warto pamiętać, że to tylko ogólny zarys studiów, a sam ich program ustalany jest przez uczelnię. Studia MBA mogą być bowiem przeprowadzane w różnym trybie.

Przeczytaj także  Turystyka studia – kierunek przyszłości?